Input:

85/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.12.1974 Archiv

č. 85/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.12.1974
[zrušeno č. 44/1974 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 4. srpna 1967,
jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
Ministr zahraničního obchodu podle § 20 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb. v dohodě se zúčastněnými ministry stanoví:
Čl. 1
Ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., se mění a zní takto:
„d) zboží pro výstavní akce,“
Čl. 2
Ustanovení § 23 téže vyhlášky se doplňují dalšími dvěma odstavci, které zní:
„(3) Výstavními akcemi pořádanými za účasti zahraničních organizací na území Československé socialistické republiky se