Input:

85/1965 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce Garance

č. 85/1965 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
[zrušeno nepřímo č. 76/1988 Sb.]
Vyhláška
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 9. srpna 1965,
kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
Ministerstvo potravinářského průmyslu stanoví podle § 1 a 6 dekretu č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb., a podle § 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
Článek I
Vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce, se mění a doplňuje takto:
§ 1, odst. 1 zní:
„(1) Pěstitelé ovoce, kteří splnili stanovený nebo smluvní dodávkový úkol v příslušném druhu ovoce, mohou si v každém kalendářním roce dát vyrobit v ovocných lihovarech z ovoce nebo z odpadů při zpracování ovoce nebo vinných hroznů ovocné pálenky, a to:
a) jednotná zemědělská družstva v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na každou domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z vlastní sklizně družstva,
b) členové Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, kteří se účastní pěstitelského pálení prostřednictvím místních poboček svazu, v množství nejvýše 151 absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně,
c) členové jednotných zemědělských družstev, kteří nejsou