Input:

85/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.) Garance

č. 85/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1963
o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
Nótou velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži ze dne 27. června 1963 a nótou velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži ze dne 1. října 1963 byla sjednána dohoda mezi vládami Československé socialistické republiky a Republiky Senegal o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.).
Doplněk vstoupil v platnost dnem 1. října 1963.
Český překlad nót velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži a velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
Velvyslanectví Československé socialistické republiky projevuje úctu velvyslanectví Republiky Senegal a má čest mu sdělit, že vláda Československé socialistické republiky souhlasí s tím, aby Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě podepsaná v Praze dne 20. června 1962 byla doplněna tímto ustavením: