Input:

85/1958 Sb., Nařízení, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost, platné do 10.4.1960 Archiv

č. 85/1958 Sb., Nařízení, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost, platné do 10.4.1960
[zrušeno č. 41/1960 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 22. prosince 1958,
kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:
§ 1
Zřizují se
a) lidový soud Praha-sever se sídlem v Praze a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-sever,
b) lidový soud Praha-západ se sídlem v Praze a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-západ,
c) lidový soud v Jílovém pro územní obvod Okresního národního výboru pro Prahu-východ,
d) lidový soud Brno-venkov se sídlem v Brně a s působností pro územní obvod Okresního národního výboru v Brně.
§ 2
(1) Lidový soud trestní v Praze a lidový soud civilní v Praze vykonávají napříště působnost pouze pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze.
(2) Lidový soud trestní v Brně a lidový soud civilní v Brně vykonávají napříště působnost pro územní obvod Městského národního výboru v Brně.
§ 3
Ustanoveními §§ 1 a 2 se mění ustanovení § 1 č.