Input:

85/1953 Sb., Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 85/1953 Sb., Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 7. října 1953,
jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. a) a b) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:
§ 1.
Do podnikového rejstříku se zapisují také:
1. podniky místního průmyslu a podniky komunálního