Input:

85/1951 Sb., Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951 Garance

č. 85/1951 Sb., Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo dňa 22. októbra 1951
o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951.1)
Medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou bola v Budapešti dňa 6. marca 1951 uzavretá Smluva o