Input:

85/1948 Sb., Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání Garance

č. 85/1948 Sb., Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948,
jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) podle § 25, odst. 1 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, čís. 193 Sb., ve znění předpisů

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací