84/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 84/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. března 2017
o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřená dne 6. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 20. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce MHD/VSD
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce MHD.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 20. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 pro a. s. a s. r. o., uzavřená dne 12. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního
 
 Nahoru