84/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

84/2017 Sb.  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 84/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. března 2017
o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřená dne 6. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 20. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce MHD/VSD
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce MHD.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 20. 12. 2016 mezi smluvními
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru