Input:

84/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků, platné do 30.6.1975 Archiv

č. 84/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků, platné do 30.6.1975
[zrušeno č. 54/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro finance, ceny a mzdy
ze dne 17. října 1966,
kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků
Státní komise pro finance, ceny a mzdy stanoví podle § 33 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb.:
§ 1
Pracovníkům odměňovaných podle mzdových předpisů měsíční mzdou se průměrný výdělek pro účely náhrad mezd vypočítává tak, že se k přiznané základní mzdě připočítá průměr ostatních započitatelných proměnlivých složek mzdy (§ 33 odst. 1 až 3 vládního nařízení č. 66/1965 Sb.). Těmto pracovníkům se tedy poskytuje jako náhrada mzdy poměrná část přiznané základní mzdy zvýšená o průměr započitatelných proměnlivých složek mzdy; jde-li o nepřítomnost v práci kratší než jedna směna, náhrada mzdy se o tento průměr nezvyšuje.
§ 2
Pracovníkům odměňovaným podle mzdových předpisů hodinovými mzdovými tarify se průměrný výdělek pro účely náhrad mezd při překážkách v práci kratších než jedna vypočítává z hrubého výdělku (§ 33 odst. 1 až 3 vládního nařízení č. 66/1965 Sb.), do něhož se nezahrnuje mzda za práci přesčas ani příplatek za tuto práci.