Input:

84/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi, platné do 9.11.1965 Archiv

č. 84/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi, platné do 9.11.1965
[zrušeno č. 113/1965 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. listopadu 1963
o Státní mzdové komisi
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Státní mzdová komise je ústřední orgán vlády, který podle zásadních směrnic vlády a v dohodě s Ústřední radou odborů řídí mzdovou politiku.
§ 2
Předsedu Státní mzdové komise a ostatní její členy jmenuje a odvolává vláda.
§ 3
Ministři a ostatní vedoucí ústředních orgánů jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky podle zásadních směrnic vlády nebo podle směrnic Státní mzdové komise vydaných na základě směrnic vlády. Při