Input:

84/1960 Sb., Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964 Archiv

č. 84/1960 Sb., Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 10.června 1960
o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1
Dne 1. července 1960 nabývá účinnosti usnesení komisí znalců a revizních komisí, přijatá na konferenci ve Fribourgu (Švýcarsko) v březnu 1959, a to
1.  změny některých ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.října 1952 a její přílohy VII