Input:

84/1953 Sb., Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění Garance

č. 84/1953 Sb., Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
[zrušeno nepřímo č. 32/1957 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. září 1953
o úpravě pojistného národního pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Ustanovení § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 109/1952 Sb., o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, se mění a zní:
„(2) Pojistné se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele a činí:
a) 10 % u zaměstnanců
1. rozpočtových organisací,
2. hospodářských a ostatních organisací, jejichž hospodářské výsledky jsou zahrnuty v státním rozpočtu,
b) 3 % u příslušníků Sboru národní bezpečnosti,
c) 15 % u ostatních zaměstnanců.“
§