Input:

84/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku Garance

č. 84/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. října 1951,
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  Dnem 1. října 1951 zastavuje se činnost:
a)  Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a Družstva pre hospodárenie poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, zřízených na základě zákona č. 278/1948 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky,
b)  Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a jeho oblastního orgánu v Bratislavě, zřízených na základě zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.
(2)  Týmž dnem vstupují uvedené podniky do likvidace. Likvidátory jmenuje a odvolává ministr vnitřního obchodu. O likvidaci platí jinak přiměřeně předpisy o likvidaci národních