Input:

83/1960 Sb., Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje Garance

č. 83/1960 Sb., Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 10. června 1960
o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1
Ustanovení čl. 10 Základních předpisů o plavbě na Dunaji, vydaných nařízením ministra dopravy č. 72/1953 Sb., o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, ve znění nařízení ministra dopravy č. 3/1956 Sb., zní:
„Čl. 10
Poznávací znaky
(1)  Každá loď musí nést od východu do západu slunce na zádi a vlajka vlajku státu, kterému náleží.
(2)  Kromě vlajky musí mít každá loď tyto poznávací znaky:
a)  jméno nebo číslo lodi, umístěné na obou bocích a na zádi lodi tak, aby bylo viditelné zezadu; na kolesové lodi se jméno nebo číslo umísťuje na kolesnicích. Nejsou-li při bočním nebo postrkovém vleku nápisy na vlečné lodi viditelné, upevní se na zábradlí velitelského můstku na obou bocích lodi tabule se jménem nebo číslem lodi;
b)  označení domovského přístavu nebo místa registrace, umístěné na zádi lodi;
c)  úplný nebo zkrácený název organizace, které loď náleží (majitele lodi), umístěný na obou bocích přídě lodi; u lodi bez vlastního pohonu se umístí toto označení též na zádi lodi;
d)  označení státní příslušnosti lodi počátečními písmeny státu, umístěnými za označením domovského přístavu nebo místa registrace; označení státu počátečními písmeny není třeba, jestliže je