Input:

R 83/1958 (tr.); Garance

č. 83/1958 Sb. rozh. tr.
Nejde o vadu řízení ve smyslu § 275 odst. 1 písm. a) tr. ř., jestliže lidový soud vyrozumí o hlavním líčení okresního prokurátora svého obvodu i když obžalobu podal jiný prokurátor.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. června 1958, 1 Tz 100/58.)
Proti obviněným A a B (zaměstnancům ČSAD) bylo vzneseno obvinění pro trestné činy poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák. (ve znění před novelou) a ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. Ježto se jednalo o trestní stíhání obviněných pro trestné činy spáchané v dopravě, odňal generální prokurátor usnesením věc proti oběma obžalovaným okresnímu prokurátoru v Pelhřimově a přikázal ji okresnímu prokurátoru v Českých Budějovicích, u něhož je činný obvodní dopravní prokurátor. Okresní prokurátor v Českých Budějovicích podal pak na obžalované obžalobu pro trestné činy poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák. (ve znění před novelou) a ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. u příslušného lidového soudu v Pelhřimově.
Lidový soud v Pelhřimově v hlavním líčení, o němž vyrozuměl okresního prokurátora v Pelhřimově, jemuž též zaslal obžalobu vypracovanou okresním (dopravním) prokurátorem v Českých Budějovicích, uznal obžalovaného A a B vinnými trestným činem poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák. (ve znění před novelou), obžalovaného B též trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák.
Krajský soud v Jihlavě k odvolání obžalovaných zrušil rozsudek lidového soudu a vrátil věc tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí. V odůvodnění svého usnesení krajský soud v podstatě uvedl, že lidový soud v Pelhřimově nepředvolal k hlavnímu líčení obvodního dopravního prokurátora v Českých Budějovicích, že obžalobu nezastupoval prokurátor, který ji vypracoval a který ji měl zastupovat, aby bylo zabezpečeno náležité objasnění věci a že jde proto o vadu řízení ve smyslu § 275 odst. 1 písm. a) tr. ř.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil