82/2017 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

82/2017 Sb.  Sdělení Energetického regulačního úřadu o vyd…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 82/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 13. března 2017
o vydání cenového rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 2. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 2. března 2017, v částce 2. Uvedeným
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru