Input:

R 82/1967; Výkon rozhodnutí Garance

č. 82/1967 Sb. rozh.
Po nařízení likvidace majetku povinného (§ 35 o. s. ř.) nelze povolit věřiteli výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny dlužníkovy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. ledna 1967, 4 Co 472/66.)
Okresní soud v Jindřichově Hradci zamítl návrh oprávněného na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné, a to proto, že byla nařízena likvidace jejího majetku pro předluženost a tato zahrnuje i pracovní příjem povinné.
Odvolatel se domáhá vyhovění tomuto návrhu a dovozuje, že likvidace majetku se nevztahuje na pracovní příjem povinné. Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil.
Z odůvodnění
Odvolací soud zjišťuje ze spisu sp. zn. E 317/6 okresního soudu v Jindřichově Hradci, že usnesením ze dne 26. 10. 1966 byla nařízena likvidace majetku povinné a že rozvrh výtěžku jejího majetku nebyl dosud proveden.
Podle ustanovení § 352 o. s. ř. se nařídí likvidace majetku povinného, je-li povinný předlužen. likvidace se provede zpeněžením veškerého jeho majetku, a to s přiměřeným použitím ustanovení o přikázání pohledávky (§ 303 až § 319 o. s. ř.), jakož i o prodeji movitých věcí a nemovitostí (§ 321 až § 338). Výtěžek tohoto zpeněžení se pak rozvrhne podle zásad ustanovení § 354 o. s. ř.
Jde jen o otázku, lze-li před skončením likvidace povolit věřiteli výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny dlužníkovy, tj. zda likvidace se vztahuje i na tento příjem. Pohledávka odvolatelova není pohledávkou přednostní ve smyslu ustanovení § 279 odst. 3 o. s. ř., takže by zde přicházel v úvahu postup podle § 279 odst. 1 o. s. ř. Likvidace majetku dlužníkova, jak plyne z důvodové zprávy, slouží ke zpeněžení veškerého jeho majetku v případě předlužení a k alespoň poměrnému uspokojení věřitelů. Z důvodové zprávy k o. s. ř. nelze však vyčíst, že by se zákonodárce mínil odchýlit zásadně od dřívějšího pojetí exekuční

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací