Input:

82/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací Archiv

č. 82/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 3. srpna 1962
o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
K provedení usnesení vlády ze dne 12. července 1962, kterým byly osvobozeny s účinností od 1. ledna 1963 podniky některých dobrovolných organizací od důchodové daně družstev a jiných organizací, stanoví ministerstvo financí podle § 11 odst. 3 písm. d) zákona č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organizací, ve znění zákona č. 59/1956 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí č. 128/1960 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací, se mění takto:
1. § 1