Input:

82/1960 Sb., Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 82/1960 Sb., Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce", platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1960
o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce”
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I
Vzhledem k tomu, že v článku VII stanov čestného titulu „Hrdina socialistické práce”, jež jsou součástí vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce”, bylo stranické vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí”, nepřesně označeno, upravuje se odstavec 2 a 3 článku VII stanov takto:
„(2)  Na pravé straně prsou zleva doprava se řadí v tomto pořadí:
stříbrná hvězda Řádu 25. února 1948,
hvězda I. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství”,
zlatá hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,
vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí” I. stupně,
hvězda II. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství”,
stříbrná hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky, z Trocnova,
vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí” II. stupně,
zlatá hvězda Čs. vojenského řádu „Za svobodu”.
(3)  Nosí-li se pouze stužky řádů a vyznamenání, nosí se vždy na levé straně prsou a řadí se zprava doleva v tomto pořadí:
stužka
Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti,
stříbrné