Input:

82/1958 Sb., Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 82/1958 Sb., Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově, platné do 14.10.1990
[zrušeno č. 404/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. prosince 1958
o čestných uznáních v tělesné výchově
Vláda republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, a podle zákona č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy:
§ 1
Pro ocenění sportovců, turistů, cvičitelů, trenérů a jiných tělovýchovných pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj a úspěchy tělovýchovného hnutí,
1. zavádějí se čestné tituly
a) „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu“,
b) „Zasloužilý mistr sportu“,
c) „Zasloužilý mistr turistiky“,
d) „Zasloužilý cvičitel“,
e) „Zasloužilý trenér“,
f) „Mistr sportu“,
g) „Mistr turistiky“,
h) „Vzorný cvičitel“,
i) „Vzorný trenér“.
2. projevuje se veřejné uznání.
Čestné tituly
§ 2
(1) Čestný titul „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu“ se uděluje zvlášť zasloužilým a mimořádně vynikajícím pracovníkům v tělesné výchově, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 15 let a významně přispěli k úspěchům, dosaženým československou tělesnou výchovou.
(2) Tento čestný titul uděluje president republiky na návrh vlády.
§ 3
(1) Čestný titul „Zasloužilý mistr sportu“ se uděluje zvlášť vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli mimořádných sportovních úspěchů a proslavili jméno československé tělesné výchovy.
(2) Čestný titul „Zasloužilý mistr turistiky“ se uděluje zvlášť vynikajícím turistům, kteří mnohaletou činností v turistice se zasloužili o její rozvoj, dosáhli mimořádné úrovně v provádění turistiky a stali se tak vzorem pro mládež, strhujícím k následování.
(3) Čestné tituly „Zasloužilý cvičitel“ a „Zasloužilý trenér“ se udělují zvlášť zasloužilým a vynikajícím cvičitelům a trenérům, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 10 let, zvlášť vynikli v nadšené cvičitelské (trenérské) činnosti a vychovali více vynikajících cvičenců a sportovců, nebo celých kolektivů.
(4) Čestný titul „Mistr sportu“ se uděluje vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli vysokého sportovního mistrovství a mimořádných sportovních výsledků.
(5) Čestný titul „Mistr turistiky“ se uděluje vynikajícím turistům, kteří dosáhli vysoké úrovně v