Input:

č. 82/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 82/1954 Sb. rozh. tr.
Roľník nie je povinný nakupovať poľnohospodárske výrobky, aby mohol splniť dodávkovú povinnosť, je však povinný poľnohospodárske výrobky k tomuto účelu vyrobiť. Nenakúpenie výrobkov pre povinnú dodávku preto nie je nesplnením alebo porušením povinnosti povolania roľníka v zmysle § 85 ods. 1 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 4. septembra 1954, 2 Tz 87/54.)
Okresný súd v Šafárikove uznal obvineného vinným trestným Činom sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm.a) tr. zák.. ktorého sa podľa odôvodnenia rozsudku dopustil obvinený tým, že nesplnil v roku 1951 a v prvom štvrťroku 1952 dodávkovú povinosť a nedodržal plánovaný stav dobytka. Rozsudok ten sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok okresného súdu a Ľudovému súdu v Šafárikove nariadil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Rozsudok okresného súdu vidí vinu obvineného u nedodávky strukovín, lucernového semena a zimnej kapusty v tom, že obvinený si nezaopatril nákupom