Input:

82/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného Garance

č. 82/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. září 1953,
kterým se zvýhodňuje placení nájemného.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  Nájemné z bytů platí se měsíčně pozadu, a to nejpozději pátého dne měsíce následujícího. Ujednání o jiném placení nájemného jsou neplatná.
(2)  Stejně platí, jde-li o nájem části bytů, jiných místností nebo celých budov.
§ 2.
Ustanovení odporující tomuto