Input:

82/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků Garance

č. 82/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949,
jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, § 99, odst. 1 a § 101, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
Příloha A vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků, se doplňuje takto: