Input:

81/1968 Sb., Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, platné do 31.12.1969 Archiv

č. 81/1968 Sb., Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, platné do 31.12.1969
[zrušeno č. 155/1969 Sb.]
Ústavní zákon
ze dne 25. června 1968,
jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Článek 1
(1) Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud, pro vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích Národní shromáždění, pro krajské soudy na Slovensku Slovenská národní rada.
(2) Za soudce zvláštních senátů mohou být voleni soudci z povolání a také i jiní občané, kteří splňují