Input:

81/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou Garance

č. 81/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. července 1961
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Dne 22. prosince 1960 byla v Havaně podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 5. dubna 1961. Schválení Dohody vládou Kubánské republiky bylo sděleno nótou ze dne 13. března 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky nótou ze dne 3. května 1961.
Podle svého článku XI vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. května 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky
vyjadřujíce cítění národů obou zemí a přejíce si rozvíjením spolupráce na poli kultury, školství, vědy a umění dále rozšiřovat a upevňovat styky mezi oběma zeměmi založené na vzájemném přátelství a porozumění
se dohodly takto:
Článek I
Smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi a přispívat k vzájemnému poznávání kulturního bohatství národů obou zemí a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek II
Smluvní strany budou podporovat spolupráce a výměnu zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a literárními institucemi a organizacemi, jakož i organizacemi společenskými obou zemí.
Článek III
Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání vědců, techniků, profesorů a studentů.
Smluvní strany budou poskytovat stipendia příslušníků druhé země za účelem studia, specializace a vědeckého výzkumu.
Článek IV
Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání umělců, uměleckých skupin a sportovců.
Článek V
Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních,