Input:

R 81/1956 (tr.); Garance

č. 81/1956 Sb. rozh. tr.
Stížnost proti příkazu k zatčení (§ 97 odst. 1 tr. ř.) není přípustná.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 18. května 1956, 6 To 156/56.)
Lidový soud v Českém Těšíně (předseda senátu) vydal na návrh okresního prokurátora příkaz k zatčení obviněného, který byl podezřelý z trestného činu znásilnění podle § 238 odst. 1 tr. ř., jehož se dopustil na své bývalé bytné. Jako důvod k zatčení uvedl lidový soud, že od spáchaného trestného činu obviněný neustále mění své bydliště, takže není možno jej zastihnout a doručit mu žalobu a předvolání k hlavnímu líčení, čímž je mařeno objasnění skutečností závažných pro trestní řízení, jakož i jeho urychlené vyřízení a dán tak důvod vazby podle § 96 odst. 2 písm. a), b) tr. ř. V příkazu k zatčení uvedl lidový soud poučení, že „proti tomuto usnesení je možno podat stížnost, která nemá