Input:

č. 81/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 81/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Nárok podie §§ 76, 77 zák. o právu rod. nelze přiznat ženě, jestliže jejímu dítěti svědčí domněnka podle § 42 zák. o právu rod., neboť jeho zrození se bezpečně očekává ve lhůtě 300 dnů po zániku manželství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 29. prosince 1955, 7 Co 532/55.)
Lidový soud, civilní v Ostravě zamítl dne 11. listopadu 1955 návrh na vydání předběžného opatření podle § 77 zák. o právu rod. uplatněný proti muži označovanému za otce očekávaného dítěte, když zjistil, že navrhovatelčino manželství bylo rozvedeno rozsudkem, který nabyl právní moci 1. srpna 1955, takže ohledně dítěte, jež se podle údajů navrhovatelky ze styku s odpůrcem má narodit v únoru 1956, platí zákonná domněnka otcovství svědčící bývalému manželu matky. Lidový soud došel proto k závěru, že nárok navrhovatelky proti odpůrci nemůže být úspěšně uplatněn dříve, pokud tato zákonná domněnka otcovství nebude vyvrácena v řízení o popření otcovství, neboť právě tato domněnka vylučuje možnost otcovství odpůrcova.
Krajský soud stížnosti navrhovatelky nevyhověl.
Odůvodnění:
Podle obsahu spisu bylo manželství navrhovatelky rozvedeno rozsudkem lidového soudu civ. v Ostravě ze dne 25. července 1955, který nabyl právní moci dnem 1. srpna 1955. Narození dítěte očekávala pak navrhovatelka v únoru 1956, což je v souhlase s tím, že počátkem října 1955 se nacházela ve 4. měsíci těhotenství. Vzhledem k tomuto zjištění očekávala tedy navrhovatelka zrození dítěte ve lhůtě do 300