Input:

č. 81/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 81/1954 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že ustanovení § 18 odst. 2 vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l. nařizuje pro odbočování vpravo u dlouhých nákladů nutnost zajištění bezpečnosti odbočení osobou, která náklad doprovází, neznamená, že by takového opatření nemělo být užito i při dlouhých vozidlech (třebas bez nákladu) anebo při odbočování vlevo, jestliže to povaha místa a délka vozidla vyžadují.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. srpna 1954, 1 Tz 115/54.)
Obviněný jako řidič nákladního automobilu vyjížděl s vedlejší silnice doleva na hlavní silnici, po níž chtěl pokračovat v jízdě. Po hlavní silnici přijížděl však právě v protisměru zamýšlené jízdy obviněného motocyklista, který vezl na tandemu svou manželku. Motocyklista jel rychlostí 30 až 35 km za hodinu. Když uviděl auto řízené obviněným, začal brzdit a pokoušel se je obejet doprava. Poněvadž se mu to nepodařilo, narazil do auta, které v té chvíli bylo vysunuto asi dva a půl metru do hlavní pilnice. Při srážce utrpěl motocyklista otřes mozku, zhmoždění týlní krajiny i levého ramene a oděrky na levé ruce. Byl na dobu čtrnácti dnů vyřazen z práce.
Lidový soud v Rychnově nad Kněžnou zprostil obviněného žaloby pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 1 tr. zák. Svoje rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že uvěřil obhajobě obviněného, podle níž před křižovatkou zastavil a pak do ní pomalu vjížděl. Protože mu však výhled doleva znemožňovaly keře, vysunul pouze přední část auta do jízdní dráhy hlavní silnice, aby měl přehled a mohl pokračovat v jízdě. Motocyklistu spatřil na vzdálenost 13 až 14 metrů. Lidový soud dospěl sice k závěru, že obviněný porušil předpisy vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l. o provozu na silnicích tím, že nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici a že „řezal“ zatáčku, neshledal však jeho vinu na nehodě, protože šlo o plně naložené vozidlo a nepřehlednou zatáčku a obviněný jel velmi opatrně.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání okresního prokurátora. Převzal skutková zjištění lidového soudu a zjistil dále, že na vedlejší silnici, po níž jel obviněný, byla před vjezdem na křižovatku umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě po hlavní silnici“. Odvolací soud stejně jako lidový soud zdůraznil, že obviněný zastavil před křižovatkou a když neviděl žádnou překážku, pomalu vjížděl na hlavní silnici. Aby se mohl přesvědčit, zda nějaké vozidlo po hlavní silnici nepřijíždí, nemohl obviněný, vzhledem ke keřům na levé straně vedlejší silnice nic jiného dělat, než vjet částečně do hlavní silnice, a nelze proto říci, že by byl porušil pravidlo o přednosti v jízdě vozidel jedoucích po hlavní silnici. Stejně se podle názoru odvolacího soudu nedopustil obviněný nedbalosti tím, že „řezal“ zatáčku, neboť při délce vozu 6,70 m by byl velkým obloukem křižovatku neprojel a byl by musil na hlavní silnici couvat.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek krajského i lidového soudu a lidovému soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Bylo zjištěno, že jak obviněný, tak i motocyklista přijížděli na křižovatku současně.