Input:

R 81/1954; Garance

č. 81/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
V řízení o výživě a výchově dětí nelze použít ustanovení § 168 odst. 2 o. s. ř., i když se návrhy rodičů na úpravu shodují. V těchto případech si musí soud zjednat bezpečný a spolehlivý podklad pro své rozhodnutí a řádně je odůvodnit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 27. října 1953, 18 Co 485/53.)
Lidový soud v Hořovicích upravil usnesením podle §§ 251 a 240 o. s. ř. a § 32 zákona o právu rodinném práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem tak, že všechny tři děti svěřil do výživy a výchovy matky, otci uložil, aby na děti přispíval částkou 400 Kčs měsíčně, a upravil styk otce s dětmi. Provedená úprava měla platit i pro případ rozvodu manželství rodičů. Pro své rozhodnutí neuvedl soud žádné důvody, poznamenal jen, že odůvodnění odpadá, ježto bylo vyhověno návrhu účastníků (§ 168 odst. 2 o. s. ř.).
Krajský soud ke stížnosti matky dětí usnesení soudu prvé stolice zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Napadené usnesení není odůvodněno. Soud prvé