Input:

81/1953 Sb., Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou Garance

č. 81/1953 Sb., Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 16. září 1953
o řízení národních výborů vládou.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
K prohloubení výstavby socialismu je třeba zajistit jednotné provádění úkolů státní správy ve všech krajích, okresech a obcích a uplatnit tak v práci národních výborů do všech důsledků vůli pracujícího lidu Československa, vyjádřenou v zákonech, nařízeních a usneseních vlády republiky Československé a v pokynech a směrnicích, které k jejich provedení vydávají ministři.
Všeobecné řízení národních výborů vyjímá se z působnosti ministra vnitra a národní výbory se podřizují