80/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 80/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2016 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) .
S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.
Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a pro Českou republiku vstoupilo v platnost dne 30. října 2017.
Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I platné od 1. ledna 2016, vyhlášené pod č. 26/2017 Sb. m. s.
Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A
METOD DOPINGU
PRO ROK 2017
MEZINÁRODNÍ STANDARD
Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.
Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2017

  
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
PRO ROK 2017
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
Platný od 1. ledna 2017

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.
 
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmakologicky účinná látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.
  
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol);
1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion);
bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol);
bolasteron;
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);
drostanolon;
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);
fluoxymesteron;
formebolon;
furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);
gestrinon;
4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on);
kalusteron;
klostebol;
mestanolon;
mesterolon;
metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
metenolon;
methandriol;
metasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on);
methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on);
methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-on);
methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on);
methyltestosteron;
metribolon (methyltrienolon
 
 Nahoru