Input:

80/1968 Sb., Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu Archiv

č. 80/1968 Sb., Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
OPATŘENÍ
ministerstva školství,
kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
Usnesením ze dne 18. dubna 1968 č. 122 zrušila vláda své ustanovení ze dne 17. ledna 1962 č. 42, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 12/1962.1)
 
Ministr:
Dr. Kadlec v. r.
 

Poznámky