Input:

R 80/1965; Byt Garance

č. 80/1965 Sb. rozh.
O přidělení náhradního bytu rozhoduje v Praze obvodní národní výbor, v jehož územním obvodu je byt, který má být vyklizen, třebaže náhradní byt je v územním obvodu jiného obvodního národního výboru.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. června 1965, 4 Cz 82/65.)
Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinnými v rodinném domku v Praze 5.
Městský soud v Praze k odvolání povinných rozhodnutí soudu prvého stupně změnil tak, že návrh na provedení výkonu rozhodnutí zamítl a oprávněným uložil zaplatit povinným náklady odvolacího řízení.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím Městského soudu v Praze byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Povinností oprávněných bylo předložit rozhodnutí příslušného orgánu národního výboru o přidělení náhradního bytu povinným. Skutečnost, že k předložení takového rozhodnutí příslušného orgánu NV došlo až v lednu 1965, kdy již platil nový občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), jakož i nový zákon o hospodaření s byty (zák. č. 41/1964 Sb.), nebránila v tom, aby soud teprve nyní nařídil provedení výkonu rozhodnutí. Městský soud, když přezkoumával rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 4. 2. 1965, se však dopustil pochybení záležejícího v tom, že nesprávně posoudil ustanovení § 21 zák. č. 41/1964 Sb. Podle tohoto ustanovení náhradní byt přiděluje MNV, v jehož územním obvodu je byt, který má být vyklizen; je-li náhradní byt v jiné obci, přiděluje jej MNV, v jehož územním obvodu je náhradní byt, v dohodě s MNV, v jehož územním obvodu je byt, který má být vyklizen. Městský soud vyložil uvedené ustanovení tak, že obvody hlavního města Prahy jsou samostatnými obcemi, v důsledku čehož měl náhradní byt v daném případě přidělit ONV v