Input:

80/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánu státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD Garance

č. 80/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánu státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
[zrušeno nepřímo č. 109/1964 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 8. srpna 1962
o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
Předsednictvo Národního shromáždění Československé