Input:

80/1951 Sb., Vládní nařízení o organizačních změnách na vysokých školách Garance

č. 80/1951 Sb., Vládní nařízení o organizačních změnách na vysokých školách
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. října 1951
o organisačních změnách na vysokých školách.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Vysoká škola strojní v Ostravě se slučuje s vysokou školou báňskou v Ostravě ve vysokou školu báňskou v Ostravě.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty hornickou, hutní a báňského strojnictví.
§ 2.
(1) Zřizuje se vysoká škola stavitelství v Brně.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakultu inženýrského stavitelství a na fakultu architektury a pozemního stavitelství.
§ 3.
Filosofická fakulta Karlovy university v Praze se rozděluje na fakultu filosofickohistorickou a na fakultu filologickou.
§ 4.
(1) Název vysoké školy zemědělské v Brně se mění a zní: „Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně“.
(2) Název vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Košicích se mění a zní: „Vysoká škola zemědělská a lesnická v Košicích“.
(3) Tyto vysoké školy se dělí na fakultu zemědělskou a na fakultu lesnickou.
§ 5.
Název Slovenské vysoké školy obchodní v Bratislavě se mění a zní: „Vysoká škola hospodářských věd v Bratislavě“.
§ 6.
(1) České vysoké učení technické v Praze se dělí na tyto fakulty:
inženýrského stavitelství,
architektury a pozemního