Input:

80/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o opětovném zavedení středoevropského času Garance

č. 80/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o opětovném zavedení středoevropského času
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 29. září 1945
o opětném zavedení středoevropského času.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou stanovuji:
§ 1.
(1)  Počínajíc dnem 1. října 1945 zavádí