Input:

R 8/1968; Dědictví Garance

č. 8/1968 Sb. rozh.
Ustanovení závěti, jímž bylo zřízeno právo užívání bytu, je neplatné.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 20. ledna 1967, 11 Co 100/67.)
Státní notářství v Karviné rozhodlo, že ustanovení závěti zůstavitelky M. H. ze dne 18. 5. 1966, které zní: "Bydlení ve své polovině" (jest rozuměti domku č. 14 p. č. 815 v H.) "odkazuji až do jejich smrti manželům M., bytem v H." je neplatné.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí státního notářství potvrdil.
Z odůvodnění:
Jde o otázku, zda závětí lze zřídit pro někoho právo užívání bytu, tedy povolat někoho za dědice k právu, jež závětí se teprve zřizuje. Státní notářství v napadeném rozhodnutí tuto otázku řeší záporně. Krajský soud má za to, že závěry státního notářství v tom směru jsou správné.
Podle ustanovení § 495 odst. 1 o. z. zástavní práva a věcná břemena mohou vznikat jen ze zákona. To znamená, že jinými způsoby tato práva nemohou vznikat, tedy nemohou vznikat ani z právních úkonů. Toto ustanovení však nebrání tomu, aby i za platnosti nynějšího občanského zákoníka mohla platně vznikat osobní práva, jimž odpovídají

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací