Input:

R 8/1967 (tr.); I. Upuštění od potrestání.; II. Upuštění od potrestání Garance

č. 8/1967 Sb. rozh. tr.
I. K podmienkam uvedeným v ustanovení § 24 tr. zák. o upustení od potrestania.
II. Ak upustí súd od potrestania obvineného, nesmie tomu istému obvinenému tým istým rozhodnutím súčasne uložiť akýkoľvek trest.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. 9. 1966 - 9 Tz 41/66.)
Rozsudkom Okresného súdu v R. bol obvinený uznaný vinným trestným činom nedovolenej výroby liehu podľa § 194 a) ods. 2 tr. zák. a súd vyslovil, že podľa § 24 ods. 1 písm. a) tr. zák. upúšťa od potrestania. Napriek tomu ale obžalovanému uložil podľa § 55 ods. 1 písm. a) tr. zák. trest prepadnutia veci, a to hliníkovej konvy s vrchnákom a plechového hrnca s medenou rúrkou.
Na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil Najvyšší súd rozsudok okresného súdu vo výroku o upustení od potrestania a výroku o prepadnutí veci a okresnému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
K porušeniu zákona došlo v ustanovení § 24 ods. 1 písm. a) tr. zák.
Upustenie od potrestania znamená, že u obvineného nedošlo k uloženiu trestu preto, lebo stupeň nebezpečnosti spáchaného trestného činu pre spoločnosť a osoba obvineného zaručujú, že účel trestu bol dosiahnutý už prejednaním veci pred súdom. V súdenom prípade ale okresný súd napriek tomu, že vyslovil upustenie od potrestania, uložil obvinenému, ktorého uznal vinným, trest propadnutia veci.
Uvedené dva výroky vedľa seba v jednom rozsudku nemôžu obstáť, lebo ak súd upustil od potrestania, nemohol v tom istom rozsudku, tomu istému obžalovanému uložiť trest. Preto treba v súdenom prípade skúmať, ktorý z dvoch vzájomne sa vylučujúcich výrokov je vzhľadom na stupeň nebezpečnosti spáchaného trestného činu pre