Input:

8/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích Garance

č. 8/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích
[zrušeno nepřímo č. 146/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 23. ledna 1964
o další změně vyhlášky o správních poplatcích
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle - 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 109/1962 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V sazebníku I se