Input:

R 8/1964 (tr.); Neoprávněné užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví. Zemědělské družstvo Garance

č. 8/1964 Sb. rozh. tr.
Úmyselné pasenie dobytka na pozemkoch JRD nemožno posudzovať ako trestný čin užívania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 ods. 1 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. septembra 1963 - 9 Tz 79/63).
Okresný súd v Lučenci uznal obvineného vinným trestným činom neoprávneného užívania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 ods. 1 tr. zák. za to, že od jari do jesene 1962 pásol svoj dobytok v počte 3 kusov na pašienkoch JRD napriek viacerému upozorneniu, že na pašienkoch JRD pásť nemôže, čím spôsobil družstvu škodu vo výške 410 Kčs.
Za to mu bol uložený trest nápravného opatrenia na dobu 5 mesiacov so srážkou 15 percent z odmeny za prácu. Súčasne bol obžalovaný podľa § 228 ods. 1, § 229 ods. 2 tr. por. zaviazaný nahradiť JRD škodu v čiastke 410 Kčs.
Krajský súd v Banskej Bystrici odvolanie obžalovaného zamietol.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona uznesenie krajského súdu ako aj rozsudok súdu I. stupňa zrušil a vec vrátil okresnému prokurátorovi na došetrenie.
Z odôvodnenia:
Napadnutému uzneseniu krajského súdu treba vytknúť porušenie zákona v ustanovení § 133 ods. 1 tr. zák., keď