Input:

č. 8/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 8/1962 Sb. rozh. tr.
Na základě zásady vyslovené v ustanovení § 3 odst. 1 a § 16 odst. 1 tr. zák. nutno zkoumat, zda skutek, který jest předmětem obžaloby (i napadeného rozsudku), nejen vykazuje znaky trestného činu spekulace podle § 134 a odst. 1 tr. zák. z roku 1950, nýbrž zda jej možno zároveň posoudit z hlediska ustanovení § 117 odst. 1 tr.zák. o spekulaci.
Jestliže kupující naléhal na prodej vozidla, obžalovaného přemlouval, ač ten původně nebyl ochoten k uzavření dohody o prodeji vozidla, stěží lze dovodit náležitost podle ustanovení § 117 odst. 1 tr. zák., že přechovával vozidlo ke spekulačnímu cíli.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 12. 1. 1962 - 7 To 326/61)
Okresní soud ve Žďáře n. Sáz. uznal obžalovaného vinným, že přesně nezjištěného dne v říjnu 1957, kdy v kraji byl nedostatek motorových vozidel, ve Žďáře n. Sáz. prodal osobní vozidlo zn. Aero Minor, jehož odhadní cena byla 6420,- Kčs za 18 000,- Kčs.
Za to byl obžalovaný odsouzen pro trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. z r. 1950 k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, podmíněně na zkušební dobu dvou let.
Podle § 48 odst. 1, 2 tr. zák. z r. 1950 soud vyslovil peněžitý trest v částce 1000,- Kčs a v případě nedobytnosti podle § 49 odst. 1 cit. tr. zák. náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho měsíce nepodmíněně.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalovaného napadaný rozsudek podle § 258 odst. 1, písm. b) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a věc podle § 260 tr. ř. vrátil prokurátoru k došetření.
Z odůvodnění:
Okresní soud vzal za prokázáno, že obžalovaný využil situace, kdy v kraji byl nedostatek motorových vozidel, a svůj osobní automobil odprodal za přemrštěnou cenu, takže dosáhl bezpracného zisku, přesahujícího částku 9000,- Kčs. Za tuto činnost, kterou okresní soud podřadil pod ustanovení § 134a odst. 1 tr. zák. z r. 1950 byl obžalovanému uložen trest šesti měsíců odnětí svobody (s povolením podmíněného odkladu výkonu na zkušební dobu dvou let) a nepodmíněný peněžitý trest v částce 1000,- Kčs.
Proti rozsudku podal odvolání obžalovaný. S poukazem na nesprávné hodnocení zjištěných skutečností a na neúplnost řízení pokládá rozsudek v otázce viny (a tím i ve výroku o trestu) za nespravedlivý a domáhá se jeho zrušení.
Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvého stupně podle hledisek § 254 odst. 1 tr. ř. a došel k