Input:

8/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic Archiv

č. 8/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. února 1954,
kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, se mění a doplňuje takto:
1. V § 10 odstavec 3 se jako písmeno h) vkládá ustanovení, které zní:
„h)  vydávat v součinnosti se zúčastněnými ústředními úřady podrobné předpisy v oboru projektové a rozpočtové dokumentace investic, včetně předpisů o hospodářských smlouvách v tomto oboru a o právních následcích jejich nesplnění,”.
Dosavadní označení písm. h) se mění na ch).
2. Do části páté se vkládá jako nové ustanovení § 11, který zní:
㤠11.
Osobám, které odpovídají za úplné, kvalitní a včasné provedení projektové a rozpočtové dokumentace investic, jsou příslušné ústřední úřady oprávněny ukládat při