79/2017 Sb., Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

79/2017 Sb.  Vyhláška o stanovení struktury a formátu ozná…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 79/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.
§ 2
Formát oznámení
Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
§ 3
Struktura oznámení
(1) V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru