Input:

79/1967 Sb., Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady Garance

č. 79/1967 Sb., Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni
ze dne 20. června 1967,
kterou se určují další městské národní výbor v kraji stavebními úřady
§ 1