Input:

R 79/1967; Výkon rozhodnutí Garance

č. 79/1967 Sb. rozh.
Ustanovení § 284 odst. 3 o. s. ř. se týká běžného výživného, tj. takového, které bude v budoucnu dospívat, a nikoliv toho, které se stalo již splatným a které je nedoplatkem.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 27. února 1967, 6 Co 37/66.)
Obvodní soud pro Prahu 4 návrhu oprávněné vyhověl tak, že vyslovil, že nařízení výkonu rozhodnutí se týká i výživného zvýšeného o 50 Kčs, teprve však od 1. 12. 1966. Současně oprávněnou poučil, že pro nedoplatek 350 Kčs za dobu od 1. 5. 1966 do 30. 11. 1966 může navrhnout nový výkon rozhodnutí.
Proti tomu se odvolává oprávněná. Uvádí, že rozhodnutí soudu I. stupně, pokud nebylo jejímu návrhu plně vyhověno, je v rozporu se smyslem § 284 odst. 3 o. s. ř.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Z textu ustanovení § 284 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že dojde-li ke změně rozsudku přisuzujícího nárok na výživné v tom směru, že výživné se oproti předchozí úpravě zvyšuje, pak se nařízení výkonu vztahuje i na tu část běžného výživného, které znamená zvýšení. Ta část výživného, která představuje zvýšení, má