Input:

79/1959 Sb., Zákon o zrušení daně z představení Garance

č. 79/1959 Sb., Zákon o zrušení daně z představení
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1959
o zrušení daně z představení
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Uskutečnění socialistické kulturní revoluce vyžaduje, aby se pracující jako tvůrci kulturních hodnot aktivně zúčastňovali rozvíjení kultury, vzdělání a výchovy. Stejně významné jsou i úkoly v tělesné výchově, která je v socialistické společnosti významnou složkou kulturního života a neodlučitelnou součástí socialistické výchovy.
Dosažená úroveň našeho socialistického hospodářství umožňuje podporovat úsilí pracujících zaměřené ke splnění těchto úkolů tak, aby se jejich aktivní účast na poli kultury i tělesné výchovy mohla plně rozvinout. Všechny akce,