Input:

R 79/1958 (tr.); Garance

č. 79/1958 Sb. rozh. tr.
Pachatele, který se k trestnému činu spolčí s dalšími osobami a účastní se pak svým jednáním na jeho uskutečnění, je třeba považovat za spolupachatele ve smyslu § 6 tr. zák., i když sám nezpůsobí výsledek v zákoně uvedený v celém rozsahu a sám se též na místě činu nepričiní, aby byl trestný čin dokonán.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 7. června 1958, 2 To 58/58.)
Obžalovaní A, B, C a D mimo jiné se v roce 1953 po vzájemné dohodě, jejímž iniciátorem byl obžalovaný A, rozhodli usmrtit P, členku MNV a předsedkyni MO KSČ. Vypracovali podrobný plán celé akce a rozdělili si úlohy. Když pak určeného dne ve večerních hodinách přijeli ostatní obžalovaní autem na smluvené místo za obžalovaným A, bydlícím v téže obci jako P, ukázal jim A, kde P bydlí a sdělil jim poslední podrobnosti, jakým způsobem ji mají vylákat z domu. Sám se pak vrátil nejprve domů a za chvíli odešel do místního hostince, aby si tak opatřil alibi. Naproti tomu obžalovaní B se spolu s C a D odebrali k obydlí P. Tam ji obžalovaný B vylákal z bytu způsobem naznačeným obžalovaným A, tj. pod záminkou, že je volána na důležitou schůzi. Obžalovaní B, C a D potom odvezli P autem do blízkého lesa, kde jí obžalovaný B nejprve oznámil, že bude pro svou veřejnou činnost usmrcena, a pak ji za přítomnosti obžalovaných C a D usmrtil ranou z pistole.
Krajský soud v Praze uznal obžalované A, B, C a D mimo jiné vinnými trestným činem vraždy podle § 216 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. (jako spáchanou za zvlášť přitěžujících okolností).
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaných.
Z odůvodnění:
Pokud obžalovaný A ve svém odvolání namítá, že nemůže být Činěn odpovědným za vraždu P, ježto nebyl na místě vraždy, je jeho tvrzení neodpodstatněné. Podle zjištění odpovídajících výsledkům vykonaného dokazování byl obžalovaný A iniciátorem vraždy funkcionárky P. On na ni totiž upozornil a navrhl ostatním obžalovaným její odstranění. Obžalovaný A se tak nejprve spolčil se spoluobžalovanými B, C a D k vraždě P a sám pak těsně před činem ukázal těm, kteří