Input:

R 79/1956 (tr.); Garance

č. 79/1956 Sb. rozh. tr.
Jestliže prokurátor, který ihned po vyhlášení rozsudku prohlásil, že podává odvolání a žádá o doručení stejnopisu vyhotovení rozsudku, po zaslání spisů se stejnopisem vyhotovení rozsudku spisy vrátí soudu s prohlášením, že odvolání nepodává, jest tomuto druhému prohlášení rozumět tak, jako by podané odvolání vzal zpět. O takovémto odvolání odvolací soud již nemůže rozhodovat.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 30. března 1956, 1 Tz 57/56.)
Lidový soud v Břeclavi odsoudil obviněného pro trestný čin opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu nápravného opatření na tři měsíce s 25% srážkou z odměny za práci a beze změny zaměstnání. Trestný čin záležel v tom, že obviněný za jízdy kombajnem se podnapil, pokračoval pak v jízdě a při vyhýbání protijedoucímu nákladnímu autu vjel s kombajnem do příkopu a způsobil jen / nepatrnou škodu 77,76 Kčs. Podle protokolu o hlavním líčení podali obviněný i okresní prokurátor odvolání a okresní prokurátor požádal též o doručení stejnopisu vyhotovení rozsudku. Po zaslání spisů se stejnopisem vyhotovení rozsudku okresnímu prokurátorovi okresní prokurátor spisy vrátil s prohlášením, že odvolání nepodává.
Krajský soud v Brně k odvolání obviněného i okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a uložil obviněnému nový nepodmíněný trest odnětí svobody na jeden měsíc. Odvolání obviněného odkázal na toto rozhodnutí, neshledav odvolání obviněného důvodným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek krajského