Input:

79/1953 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích Archiv

č. 79/1953 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
ZÁKON
ze dne 16. září 1953,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 nahrazují se slova „umělce české nebo slovenské národnosti” slovy „československého občana”.
2. § 3 zní:
„(1)  Vláda může národnímu umělci uděliti doživotní čestný důchod.
(2)  Vláda může uděliti pozůstalému manželu po národním umělci nebo jeho nezaopatřeným dětem, po případě za okolností zvláštního zřetele hodných i