Input:

79/1950 Sb., Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, platné do 16.3.1951 Archiv

č. 79/1950 Sb., Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, platné do 16.3.1951
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20.června 1950
o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Je-li toho třeba k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem nebo topnou parou, může ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s příslušnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vyhláškou v příslušném úředním listě upravit v mezích zákonných předpisů o délce pracovní doby v hospodářském podnikání všeobecně nebo pro jednotlivá hospodářská odvětí, po případě oblasti, rozvržení denní a týdenní pracovní doby.
§ 2.